Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

De organisatie heeft grote opgaven op het gebied van duurzaamheid, het blijven van een aantrekkelijke stad, het werken aan een meer veerkrachtige economie en tegelijkertijd een sociale stad blijven.

Dat vraagt om een moderne overheid die flexibel en wendbaar is en die ook voor de langere termijn de goede stappen kan zetten. De belangrijkste beweging om te maken is dat de opgaven en de belevingswereld van de mensen in de stad steeds het vertrekpunt zijn. Daarom wordt de beweging naar een wendbare netwerkorganisatie gemaakt die handelt als één organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00