Programma's

Wonen en stedelijke ontwikkeling

Wat zijn onze ambities en doelen?

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

We zijn een aantrekkelijke stad om te wonen, met goede werklocaties, openbare ruimtes en voorzieningen

Doelen

*

We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een goede ruimtelijke ordening.

*

We verbeteren de ruimtelijke kwaliteit van onze stad door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te ondersteunen dan wel zelf te initiëren en te (laten) realiseren om zo de ambities uit de Omgevingsvisie  te kunnen realiseren.

Ambitie

We zijn een stad met een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de vraag van alle nieuwe en bestaande bewoners

Doelen

*

We realiseren onze woningbouwopgave uit de Omgevingsvisie en uitvoeringsagenda wonen.

*

We hebben voldoende beschikbaar en betaalbaar aanbod van sociale woonruimte.

*

We hebben voldoende goede woningen voor studenten en starters, waarbij overlast wordt tegengegaan.

*

We hebben een rechtvaardige en evenwichtige verdeling van de vrijkomende schaarse sociale woonruimte.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

98

11,7 %

Baten

84

10,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00