Programma's

Indicatoren Wijkontwikkeling

Inleiding

Inleiding

Met wijkgericht werken geven we richting aan een positieve ontwikkeling van het leefklimaat in wijken en stadsdelen
Het wijkgericht werken in Nijmegen kent een lange traditie en richt zich op het organiseren van interne en externe samenwerking. We richten ons op het op peil houden van wat goed gaat in de wijken, aanpak van achterstanden in deelgebieden die achterblijven, stimuleren van participatie en samenwerking met wijknetwerken en zorgen voor een samenhangende aanpak op sociaal en economisch gebied, voor vitale en veerkrachtige wijken.

Dit doen we door in te zetten op de volgende 4 punten

 • Duurzame relaties met wijknetwerken op te bouwen en te onderhouden (bewoners en professionals).
 • Te sturen op samenwerking en waar nodig regie voeren.
 • Het faciliteren en stimuleren van bewonerskracht, om participatie en eigen initiatief te bevorderen. Hierbij hoort onder andere het verstrekken van subsidies voor bewonersinitiatieven en activiteiten.
 • Sturen op integrale benadering van vraagstukken die in de stadsdelen spelen aan de gebiedstafels.

De focus ligt op thema’s die vergaande positieve of negatieve effecten hebben op de leefbaarheid en de ontwikkeling van de wijken.

Wijkgericht werken is voornamelijk terug te vinden in de volgende programma’s

 • Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
 • Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
 • Openbare Ruimte
 • Veiligheid
 • Sport
 • Werk en Inkomen
 • Onderwijs
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00