Programma's

Bereikbaarheid

Wat zijn onze ambities en doelen?

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

We zijn en blijven een stad die veilig bereikbaar is voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Doelen

*

We hebben een optimale bereikbare stad door een goede balans tussen de vervoersmodaliteiten (vracht)-auto, OV, fiets, vaartuig en voetganger.

*

We hebben goed bereikbare (economische) kerngebieden, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.

*

We hebben een toekomstbestendige binnenhaven die toegankelijk is en optimaal wordt gebruikt.

*

We bieden een passend aanbod van parkeer- en stallingsfaciliteiten aan, zowel voor de auto als de fiets.

*

We brengen en houden de kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting en civiele kunstwerken op orde.

*

We hebben zo min mogelijk vuil en rommel op straat om Nijmegen bereikbaar te houden.

*

We maken het verkeer veiliger.

Ambitie

We hebben een stad die duurzaam bereikbaar is.

Doelen

*

We stimuleren duurzame vervoerswijzen (lopen, fietsen en openbaar vervoer).

*

We stimuleren verdere verschoning van het gemotoriseerd verkeer.

*

We stimuleren slimmer en schoner goederenvervoer.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

52

6,2 %

Baten

24

2,8 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00