Financiële begroting

Subsidies

In de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking heeft uw Raad vastgelegd dat u op bepaalde beleidsterreinen of onderdelen van beleidsterreinen subsidieplafonds kunt instellen. Deze plafonds geven uw Raad een instrument in handen om kaders te bepalen voor de uitvoering van subsidiebesluiten door ons College. Daarnaast kunnen ze op een aantal terreinen bijdragen aan een zorgvuldiger subsidiebeheer.
Hieronder hebben we op een rij gezet voor welke programma’s en/of subsidieregelingen we een subsidieplafond instellen.

Programma

Product / subsidieregeling

Bedragen x € 1

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Programmaplafond

20.845.000

Meerjarige culturele programma's

1.200.000

Eenjarige culturele subsidies
Makersfonds
Amateurs

203.000
180.000
150.000

Economie en toerisme

Ondernemersfonds

509.650

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Programma plafond

47.300.000

Beleidsregels vrijwillig jeugdwerk

220.000

Beleidsregels subsidies migrantenorganisaties
Wijkontwikkeling

Schuldhulpverlening

80.000
545.000
1.375.000

Sport

Programma plafond

2.025.632

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00