Programma's

Werk en Inkomen

Wat zijn onze ambities en doelen?

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

We willen dat alle Nijmegenaren kunnen participeren, bij voorkeur door werk.

Doelen

*

We willen uitkeringsgerechtigden met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt meer kans geven op duurzaam betaald werk.

*

We bieden mensen perspectief op zinvol werk en leggen verbinding tussen werk, inkomen, onderwijs, welzijn en zorg.

*

We bestrijden de financiële risico’s die samenhangen met een slechte gezondheid voor huishoudens onder de Nijmeegse armoedegrens.

*

We willen intergenerationele werkloosheid doorbreken.

*

We bieden aanvullende gemeentelijke regelingen die participatie bevorderen aan inwoners vanaf 18 jaar.

Ambitie

We willen dat alle Nijmegenaren kunnen voorzien in hun levensonderhoud

Doelen

*

We verstrekken uitkeringen en individuele toeslagen op basis van wettelijke regelgeving.

*

We bieden aanvullende gemeentelijke regelingen voor inwoners die daarvoor in aanmerking komen.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

185

22,1 %

Baten

108

12,9 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00