Begroting

Besluit

Besluit

Op 20 oktober 2021 is de Stadsbegroting 2022-2025 inclusief moties en amendementen vastgesteld.


Meer informatie over het besluit, de moties en amendementen is te vinden via onderstaande link:

Agenda Nijmegen - Besluitronde woensdag 20 oktober 2021 16:15 - 23:15 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Amendementen met gevolgen voor het begrotingssaldo
Tijdens de besluitronde is een aantal amendementen aangenomen met effect op het begrotingssaldo. Deze amendementen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

 bedragen * € 1.000

programma

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo voor besluitronde  20 oktober

872

853

761

1.137

Amendement:

Beleidsondersteuning raadsfracties

Bestuur en organisatie

-140

-140

-140

-140

Bloedserieus

Werk en inkomen

-50

-50

-50

-50

De commissie bezwaarschriften, onafhankelijk en openbaar

Bestuur en organisatie

-20

-20

-20

-20

Geef leven aan het verleden van de Gebroeders van Lymborch

Cultuur en cultureel erfgoed

-36

-36

Geen tijd te verliezen voor Nijmeegse vrouwen en meisjes, stop intimidatie nu

Veiligheid

-20

Kindregelingen naar 400 euro

Werk en inkomen

-80

-80

-80

-80

Meedoenregeling naar 130%

Werk en inkomen

-248

Oogst de zon op het dak

Openbare ruimte

-60

-60

-60

-60

Verruim openingstijden steunpunt Stadswinkel

Bestuur en organisatie

-37

-37

-37

-37

Totaal financiële wijziging amendementen

-691

-423

-387

-387

Begrotingssaldo na amendementen

181

430

374

750

Bij de betreffende programma's zijn in de webversie van de Stadsbegroting 2022 de amendementen toegevoegd aan het deel 'veranderingen in de begroting'.  

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00