Programma's

Onderwijs

Wat zijn onze ambities en doelen?

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

We willen dat alle inwoners gelijke participatiekansen en optimale ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

Doelen

*

We bevorderen samen met de schoolbesturen en kinderopvanginstellingen kansengelijkheid, taal- en talentontwikkeling en welbevinden van kinderen en jongeren met een rijke en passende ontwikkelomgeving.

*

We streven ernaar dat zoveel mogelijk jongeren de school verlaten met een passend vervolgtraject, binnen (vervolg)onderwijs of arbeidsmarkt, met diploma en/of startkwalificatie.

*

We zorgen voor goed en betaalbaar leerlingenvervoer voor leerlingen van primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

*

We zetten in op het verbeteren van (digitale) geletterdheid en basisvaardigheden van volwassenen.

*

We profileren Nijmegen als kennisstad en benutten de samenwerking met kennisinstellingen voor maatschappelijke opgaven optimaal.

Ambitie

We hebben voor kinderen en jongeren duurzame, moderne en toegankelijke onderwijsgebouwen.

Doelen

*

We bevorderen dat kinderen zo veel mogelijk in de eigen wijk naar de basisschool gaan, waarbij we streven naar gebouwen met een menselijke maat en vernieuwing van alle basisschoollocaties in de periode 2008-2048.

*

We streven naar een goede verdeling van de scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs over de stad rekening houdend met de regiofunctie en vernieuwing van alle (v)so-schoollocaties in de periode 2008-2048.

*

We streven naar een school voor voortgezet onderwijs in ieder stadsdeel en vernieuwing van alle vo-schoollocaties in de periode 2008-2048.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

33

3,9 %

Baten

7

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00