Programma's

Bestuur en organisatie

Wat zijn onze ambities en doelen?

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

We zijn een transparant en slagvaardig stadsbestuur dat in samenspraak met de stad en haar omgeving aan de afgesproken doelstellingen werkt.

Doelen

*

De raad treedt op als vertegenwoordiging van de Nijmegenaar. De raad stelt beleid vast. De raad controleert op de uitvoering van beleid.

*

Het college stuurt als dagelijks bestuur van de stad integraal op de belangrijke opgaven.

Ambitie

We zetten de Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening.

Doelen

*

We zorgen dat de Nijmegenaar gebruik kan maken van zijn of haar democratische rechten.

*

We verbeteren onze dienstverlening continu.

Ambitie

We hebben een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie.

Doelen

*

We zijn een goede werkgever.

*

We zijn een moderne en betrouwbare overheidsorganisatie.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

67

8,0 %

Baten

9

1,1 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00