Begroting

Leeswijzer

Leeswijzer

Deze Stadsbegroting is qua opzet en vorm gelijk aan de Stadsbegroting van vorig jaar.

Ambities en doelen centraal, koppeling inhoud met geld
Net als vorig jaar is in deze begroting binnen elk programma de speerpunten opgenomen (‘wat willen we komend jaar bereiken?’) verrijkt met een (volledig) overzicht van ambities, doelen en activiteiten.  Online kunt u per programma via het menu (rechts) navigeren naar de complete doelenboom. Financieel is een koppeling gelegd naar de doelen, waardoor (bij ‘wat kost het?’) zichtbaar wordt welke kosten gepaard gaan met bepaalde doelen en bovenliggende ambities.
We denken dat dit helpt bij het maken van afwegingen vanuit een totaalbeeld en de basisvragen: ‘‘waarom doen we eigenlijk wat we doen, vanuit welke doelen en ambities en hoeveel geld hebben we daarvoor over?”  
In de digitale versie is de volledige doelenboom te vinden, in het fysieke boekwerk een verkorte versie.

Aanvullende informatie in de digitale versie van de Stadsbegroting
De digitale versie van de Stadsbegroting 2022 - 2025 is te vinden via pcportal.nijmegen.nl. Via dit portaal zijn ook de andere planning & control producten te vinden.
In de digitale versie is dezelfde informatie te vinden als in het analoge boekwerk en biedt daarnaast de mogelijkheid om op onderdelen in te zoomen. Zo is onder de programma's meer informatie over de taakvelden opgenomen. Ook kan vanuit de programma's gelinkt worden naar de programma's in de Stads en Wijkmonitor en zijn links opgenomen naar relevante beleidsdocumenten. En in de digitale versie is de volledige doelenboom (ambities, doelen en activiteiten, inclusief een toelichting) te vinden.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00