Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid

Deze paragraaf is een uitwerking van de op 11 mei 2016 door de gemeenteraad vastgestelde kadernota Risicomanagement, weerstandsvermogen en financiële kengetallen. De kadernota schrijft voor hoe we ons risicomanagement vormgeven en geeft aan welk weerstandsvermogen wij als comfortabel beschouwen.
2021 was een onzeker jaar, vanwege de pandemie , maar ook omdat een kabinetsformatie op zich laat wachten. In ieder geval is duidelijk geworden dat je veel kunt doen aan risicoschattingen, maar dat de effecten van een crisis  niet zijn te voorspellen; die overkomen je. Toch proberen we, mede met de nieuw opgedane kennis, een zo reëel mogelijke inschatting te doen van risico's en het beleid van "voorzichtig,  maar niet te benauwd" vorm te geven bij  het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00