Begroting

Financieel beeld

Investeringen

In deze Stadsbegroting stellen wij nieuwe investeringen voor, deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. De individuele investeringen worden toegelicht in de  paragraaf investeringen.

Nieuwe investeringen

bedragen *  
€ 1.000

2022

2023

2024

2025

Totaal

Basisschool Hidaya

Onderwijs

1.800

1.800

Kristallis

Onderwijs

3.350

3.350

Busbaan HOV

Bereikbaarheid

150

150

Laadinfra

Bereikbaarheid

200

200

Verlengde Waalbrug fietspad oostzijde

Bereikbaarheid

450

450

Verkeersmanagementcentrale (VMC)

Bereikbaarheid

450

450

Vervanging VRI's (verkeersregelinstallaties)

Bereikbaarheid

1.137

4.548

Vrijval gedragsaanpassingen verkeer

Bereikbaarheid

-300

-300

Mercuriuspark Park en Bike

Wonen en SO

3.500

3.500

 Winkelsteeg (*)

Wonen en SO

15.000

12.800

27.800

Archeologisch depot

Wonen en SO

450

450

Valkhofkwartier

Wonen en SO

1.700

1.800

3.500

Cultuurhistorie Waalkwartier

Wonen en SO

795

795

Verduurzamen vastgoedportefeuille

Wonen en SO

1.100

1.100

1.100

1.100

4.400

Aanplant bomen

Openbare Ruimte

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

Speelvoorzieningen stedelijke speeltuinen

Openbare Ruimte

75

75

Beweegvriendelijke omgeving

Openbare Ruimte

500

500

1.000

Bibliotheek Nijmegen-Noord

Cult. en Cult. Erfg.

2.200

2.200

Sporthal Hof van Holland

Sport

2.100

2.100

Sportpark Vossenpels (kunstgrasveld DVOL)

Sport

550

550

Sportzaal Marie Curiestraat

Sport

100

3.700

3.700

7.500

Multifunctionaliteit sportaccommodaties

Sport

240

240

240

240

960

Verbeteren akoestiek sportaccommodaties

Sport

150

150

300

Bulkkredieten

Bedrijfsinvesteringen

Bestuur en Org

pm

pm

Ophog. verv. toplagen kunstgrasvelden

Sport

150

150

150

150

600

Eigen dekking (**)

Vervangen parkeerapparatuur KKG

Bereikbaarheid

380

380

Ad (*): totale investering is 75 miljoen euro, waarvan circa 47 miljoen euro na deze begrotingsperiode ( 2026 en later)

Ad (**): gedekt uit inkomsten, gaat niet ten laste van de benodigde investeringsruimte.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00