Begroting

Financieel beeld

Programmabegroting

In deze Stadsbegroting wordt  voorstellen gedaan om de begroting aan te passen.  De voorgestelde veranderingen zijn in de begrotingscijfers verwerkt. Hiermee heeft uw raad direct een volledig beeld van de financiële doorwerking op de programmabegroting.
De veranderingen worden bij de programma's toegelicht onder het kopje 'Wat kost het? - Veranderingen in de begroting'.

bedragen * € 1.000

2022

2023

2024

2025

Programma:

Bestuur en organisatie

-1.787

-1.705

-1.520

-1.388

Veiligheid

-919

-1.043

-970

-866

Economie en toerisme

-110

-110

-110

-110

Welzijn, Wijkontwikkeling. en Zorg

-6.209

-10.716

-9.626

-8.587

Werk en Inkomen

817

820

1.134

1.185

Onderwijs

0

0

0

0

Bereikbaarheid

-725

-725

-725

-725

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

-8.380

-319

218

-782

Openbare ruimte

-1.380

-1.160

-1.040

-1.040

Cultuur en Cult. erfgoed

-450

-250

-200

-200

Sport

0

-150

-150

-150

Financiën

20.015

16.211

13.750

13.800

Totaal

872

853

761

1.137

De programmabegroting sluit alle jaren positief. Deels komt dit door het evenwichtig verdelen van de jaarsaldi 2022 - 2024, dit wordt toegelicht in 'Veranderingen in de begroting' onder het programma Financiën. Het saldo van deze begroting, alle jaren opgeteld, is 3,6 miljoen euro.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00